DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Ny aftale åbner for at hjemsendte skal bruge ferie

KORT NYT15. JAN 2021 13.06
TEMA: Corona

En trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter forlænger dels muligheden for lønkompensation indtil de skærpede restriktioner ophører, dels åbner den mulighed for at pålægge de hjemsendte at holde ferie.

Ferieomfanget er begrænset til én dag pr. måned. Alternativt kan der pålægges at aflevere en dags afspadsering pr. måned, og hvis den hjemsendte hverken har ferie eller afspadsering til gode, kan der pålægges tjenestefrihed uden løn, også gældende for én dag pr. måned. 

De hjemsendte kan i hele perioden højst pålægges at bidrage med fem feriedage, afspadseringsdage eller dage uden løn. Ellers er betingelserne for forlængelsen de samme som i den lønkompensation, der har kørt hen over jul og nytår.

mk

Se aftalen.