DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Astrid Krag (S) mødtes i oktober med borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og rådmand Brian Dybro (SF) i en varmestue i Odense for at diskutere indsatsen for byens udsatte og hjemløse, der bliver presset og udnyttet af bander.
Foto: Simon Trøjgaard Jepsen, Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Odense vil hjælpe socialt udsatte ud af kommunen

Et exit-program skal hjælpe udsatte borgere, der trues og overfaldes af kriminelle bander. En lovændring ønskes.
3. DEC 2020 15.20

ODENSE: Socialt udsatte i Odense oplever i stigende omfang chikane, afpresning og vold fra byens kriminelle bander, fremgår det af dagsordenen for et udvalgsmøde i næste uge.

Derfor har kommunen afsat 3,5 mio. kr. årligt i budgettet til et socialt exit-program, hvor udsatte borgere kan hjælpes væk fra byen.

Det sker til dels allerede i dag, hvor udsatte hjælpes væk til fx forsorgshjem og krisecentre.

Inden for den nuværende lovgivning kan kommunen blandt andet bruge pengene til at betale ophold på forsorgshjem og krisecentre, flere personaletimer til at følge og koordinere samt indsatser ved fraflytning, fx stofbehandling.

Brug for lovændring

Men derudover vil kommunen arbejde for at ændre den nationale lovgivning. Kommunen arbejder nemlig ud fra Housing First-princippet og anser egen bolig og bostøtte for at være langt bedre for den enkelte end placering på fx et forsorgshjem. Derfor vil man helst hjælpe de udsatte med bolig det nye sted, men det spænder lovgivningen ben for.

Kommunen er gået i dialog med social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), som i oktober besøgte Odense og ifølge kommunen udtrykte åbenhed og interesse for initiativet. Hun efterspurgte imidlertid en afdækning af, hvordan de øvrige af landets største byer, de såkaldte seks-byer, oplever behovet for et socialt exit-program. Desuden var hun meget optaget af, hvad der kan gøres inden for den nuværende lovgivning.

Tilbagemeldinger fra København, Aarhus, Aalborg og Esbjerg tyder ikke på, at de oplever samme problemer som Odense. Randers har endnu ikke svaret, fremgår det af sagsfremstillingen. 

Tryghedspakke

I første omgang foreslår beskæftigelses- og socialforvaltningen at lave en såkaldt tryghedspakke, som systematisk definerer indsatsen for tre grupper af truede udsatte.

  • Høj risiko: Den udsatte vil formentlig aldrig kunne vende tilbage til Odense igen, fordi vedkommende har vidnet eller samarbejdet med politiet og derfor er voldsomt truet på sit liv. Skal hurtigt hjælpes til et forsorgshjem eller krisecenter i en anden by. Personalet dér skal hjælpe med at finde bolig i en ny kommune i samarbejde med Odense.
  • Mellem risiko: Den udsatte er kommet i klemme pga. fx handel med stoffer og oplever derfor vold og trusler fra fx bandekriminelle. Hjælpes til et forsorgshjem eller krisecenter i en anden by med henblik på et kortere ophold. Personale dér og Odense Kommune arbejder for at få vedkommende tilbage, og der udpeges en støtteperson.
  • Lavere risiko: Den udsatte har brug for at komme væk sit daglige miljø, men kan godt fortsat færdes i andre dele af byen. Vedkommende er kommet i klemme pga. fx handel med stoffer og oplever derfor vold og trusler. Indsatsen kan være støtte via behandlingscenter, kommunale støttepersoner, NGO'er mv.

Det videre arbejde med tryghedspakken vil ske i dialog med blandt andre frivillige sociale organisationer og væresteder, gadeplansmedarbejdere og politiet.