DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ordning med personlig assistent kan sagtens bruges mere

Personlig assistance er et godt redskab til, at personer med handicap kan beholde jobbet, viser evaluering. Men der er potentiale til mere.

Borgere med handicap kan få personlig assistance til at passe deres job. 

En ny evaluering af ordningen viser, at både borgere, virksomheder og jobcentermedarbejdere er glade for ordningen, at den virker efter hensigten, og at brugen af den og dermed udgifterne til den er steget gennem de seneste år.

Den viser dog også, at ordningen primært anvendes til at fastholde medarbejdere i beskæftigelse, men i mindre omfang til at løfte borgere ind på arbejdsmarkedet. Personlig assistance gives især til personer over 50 år, der typisk har en fysisk funktionsnedsættelse.

Få kontanthjælpsmodtagere

Faktisk er 42 pct. af modtagerne selvforsørgende, 31 pct. er på ledighedsydelse/fleksjob og 8 pct. på sygedagpenge, mens kun 2,5 pct. er på kontanthjælp. 

Det kan virke paradoksalt, når ti pct. af kontanthjælpsmodtagerne ifølge seneste analyse fra Dansk Socialrådgiverforening har fysiske helbredsgener, 40 pct. har psykiske gener, og 40 pct. har begge dele. Og når helbredsproblemer ifølge sagsbehandlerne udgør den største barriere for deres vej mod beskæftigelse.

'Evalueringen indikerer, at der er potentiale for i højere grad at anvende ordningen til at 'løfte' ledige borgere med betydelige og varige funktionsnedsættelser ind på arbejdsmarkedet,' hedder det i evalueringen. 

Den bakkes op af en anonym jobcenterchef, som i evalueringen siger:

'Jeg ser helt klart et potentiale blandt vores kontanthjælpsmodtagere. Der har jeg ikke været opmærksom på frem til i dag, men det ville jo være oplagt, da mange i målgruppen har en funktionsevnenedsættelse.'

Forskellig og svær administration

Ifølge evalueringen bliver der gennemsnitligt bevilget personlig assistance i cirka ni timer om ugen.

Den viser også, at udgifterne og anvendelsen varierer på tværs af kommuner.

Endelig peger den på en række udfordringer i administrationen af ordningen. Det hænger blandt andet sammen med det juridiske grundlag, herunder en høj grad af oplevet uklarhed i jobcentrene omkring det faglige skøn, der skal foretages, begrebet om forenelighed mellem handicap og jobfunktioner, samt principafgørelser fra Ankestyrelsen, der opfattes som modstridende.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil lade evalueringen indgå i en kommende gennemskrivning af lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.