dkmedier
dknyt
dkindkob
dknyt
dksundhed
doi
DK Debat
Politikerne i Nyborg havde ikke set rapporten. Eller havde de?
Sidste uge blev politikerne i Nyborg Kommune præsenteret for en rapport af Komponent fra november 2022, der ligesom BDO-rapporten beskriver flere af udfordringerne på det specialiserede socialområde.
Foto: Komponent/DK Nyt

Politikerne i Nyborg havde ikke set rapporten. Eller havde de?

Der skulle gå mere end et år før politikerne i Nyborg sidste uge så en Komponent-rapport, der beskriver mange af udfordringerne på socialområdet. Men en mail afslører, at et udvalg faktisk så konklusionerne i 2022.

NYBORG: Det gav ikke anledning til politisk handling, da tre afdelingschefer i Nyborg Kommune fik udarbejdet en Komponent-rapport i efteråret 2022.

En rapport, der beskriver mange af de samme problemer med sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde, som kom frem for en måned siden i den skelsættende rapport fra revisionsvirksomheden BDO.

De tre afdelingschefer foreslog på et møde med direktionen den 4. januar 2023, at Komponent-rapporten skulle sendes til politisk behandling. Men det skete ikke. Afsløringen har sidste uge fået Socialdemokratiet og Venstre til at kræve en redegørelse.

I et skriftligt svar til DK Nyt skriver byrådsmedlem Lone Smidt (S), at Socialdemokratiet vil bruge redegørelsen til at blive klogere på, hvorfor politikerne ikke er blevet foreholdt rapporten, når det blev skønnet nødvendigt på chefniveau.

Hun skriver yderligere på vegne af Socialdemokratiet, at det havde gjort en forskel, hvis politikerne havde set rapporten fra Komponent.

Politisk udvalg blev oplyst om Komponent-rapporten

Gennem en aktindsigt kan DK Nyt afsløre, at Komponent-rapporten sidste uge ikke har været helt ny viden for alle politikerne i Nyborg Kommune.

"Social- og Handicapudvalget blev på møde 30. november 2022 orienteret om forløbet med Komponent, hvor konklusioner fra analysen fremhæves. Rapporten var ikke vedlagt dagsordenspunktet," fremgår det af en mail fra Nyborg Kommune, som DK Nyt har fået aktindsigt i.

Lone Smidt sidder i selv samme udvalg og i referatet for udvalgsmødet den 30. november 2022 står der, at hun deltog i udvalgsmødet. 

Lone Smidt har endnu ikke svaret på et opfølgende spørgsmål om, hvorfor der ikke er blevet reageret mere fra hendes og udvalgets side, når hun og de øvrige udvalgsmedlemmer blev præsenteret for konklusioner i rapporten i efteråret 2022.  

Nyborgskandalen forklaret

Få dage efter BDO-rapporten blev offentliggjort den 5. december blev flere medarbejdere på Nyborg Kommunes specialiserede socialområde hjemsendt. Rapporten beskriver en kultur, hvor revisionsvirksomheden BDO bl.a. frygter at der er foregået forråelse blandt en gruppe medarbejdere.

Rapporten beskriver en række alvorlige bekymringer. Mangelfuld og langsommelig sagsbehandling, manglende opfølgning på sager og handling på underretninger, forråelsesadfærd og utilstrækkelig ledelse er blandt konklusionerne. De ulovlige forhold er foregået i en årrække.

Det helt store forklaringsproblem for Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) og byrådets politikere er, at konklusionerne i BDO-rapporten ikke er ny viden for dem. Borgmesteren og social- og familieudvalget har kendt til problemerne og de ulovlige forhold i mindst syv år. Medier kan indtil videre dokumentere at hele byrådet tidligst bliver gjort opmærksom på problemerne i borgerrådgiverens årsberetning for 2021.

Nyborgs direktion har desuden fået kritik for dens håndtering af sagen over for medierne. Den 13. december sendte kommunaldirektør Tim Jeppesen en Q&A via mail til byrådspolitikerne, hvori han anbefalede kommunens politikere at lyve om at de ikke vidste noget om problemerne, hvis de blev kontaktet af journalister.

Kilde: BDO, Nyborg Kommune, DK Nyt

"Vi har svigtet massivt"

Lone Smidt anerkender i et foregående svar, at der ikke er blevet gjort nok fra politisk side, for at løse problemerne på det specialiserede socialområde. Her skriver hun bl.a., at man har svigtet børn og deres familier massivt.

"Der har også været reageret i 2022 og 2023 hvor vi er blevet forelagt fra borgerrådgiver og de borgerhenvendelser vi har modtaget, men vi har langt fra reageret godt nok," skriver Lone Smidt i en mail til DK Nyt.

"I 2022 og 2023 har vi foretaget nogle ændringer på ledelsesniveau - haft fokus på kommunikationen og på at sikre gennemsigtige sagsbehandlinger, så man som familie har haft et tydeligt indblik i hvor ens sag er nu, og hvad næste step er. Vi, i Socialdemokratiet, har gentagne gange spurgt ind til i SHU - medarbejder timer kontra arbejdsmængde. Her har der for en enkelt periode været hentet ex medarbejdere ind, men intet andet, for det var ikke nødvendigt - hvilket nu viser sig ikke er i tråd med virkeligheden. Det er naturligvis helt uacceptabelt, og politisk har vi ikke løftet opgaven og vi har svigtet massivt overfor børn, og familierne omkring", skriver hun videre.

Borgmesterpartiet Venstre har ikke svaret på DK Nyts spørgsmål.

 

Rettelse: I afsnit tre stod der tidligere, at direktionen afviste at sende Komponent-rapporten i politisk behandling. Det er ukorrekt, og derfor fjernet fra artiklen. Nyborg Kommune har præciseret, at det var styregruppen for rapporten, med de tre afdelingschefer, der valgte at rykke den politiske behandling til et senere møde i marts 2023. (Ændring er foretaget kl. 15.40).

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.