DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Det kan blive nødvendigt at udskyde dele af rengøringen for at nå plejeopgaverne, bebuder flere kommuner.
Foto: Casper Christoffersen, Ritzau Scanpix (modelfoto)

Presset ældrepleje råber på hjælp

Flere kommuner overvejer at udskyde rengøring eller hente andre personalegrupper ind for at nå alle opgaver.

Presset på ældre- og handicapområdet er lige nu så stort, at det kan blive nødvendigt at skrue ned for servicen eller indkalde andre personalegrupper til at bistå.

Sådan lyder meldingen fra flere kommuner. De er presset af mange medarbejdere, der enten er smittet eller i karantæne, mens de afventer testresultater. Desuden kræver det flere ressourcer at passe og pleje ældre, som er smittet, og at teste personalet jævnligt.

Skanderborg er en af de kommuner, som har svært ved at få enderne til at nå sammen. Her overvejer man at drosle ned for nogle af de sociale aktiviteter på plejecentre og botilbud og eventuelt sænke rengøringsniveauet.

- Lige nu er ældre- og handicap-området så presset på personalemangel, at vi reelt har vanskeligt ved at holde det serviceniveau, vi egentlig har lovet vores borgere. Vi kan komme ud i en situation hen over julen, hvor vi skal prioritere mellem kan- og skal-opgaver, fortæller borgmester Frands Fischer (S).

Desuden vurderer kommunen, at der kan blive brug for at hente medarbejdere ind fra andre afdelinger til at hjælpe med udvalgte opgaver.

Kriseledelsen samarbejder med tillidsfolkene og faglige organisationer om at finde en løsning på de personalemæssige udfordringer, og hovedsamarbejdsudvalget er ekstraordinært indkaldt.

Guldborgsund varsler mindre hjælp

Også i Guldborgsund er så situationen kritisk, at kommunen nu bebuder, at borgere kan opleve ændringer eller mindre hjælp i de kommende uger, fx at støvsugningen i en borgers hjem bliver sprunget over i en uge.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at begrænse smittespredning og sikre tilstrækkelig med arbejdskraft til de mest livsnødvendige opgaver i sundheds- og plejeområdet. Vi har desværre lige nu rigtig mange smittede medarbejdere, og det kan betyde, at vi ikke kan nå alle opgaver, siger Ida Byrge Sørensen, centerchef for Sundhed og Omsorg, til Lolland-Falster Folketidende.

Kommunen er nu i gang med at skrive til de borgere, der er visiteret til ydelser. 

Opfordring fra KL til regeringen

I fredags opfordrede KL regeringen til at genindføre de nødbekendtgørelser, der i foråret gjaldt på velfærdsområderne. 

De gav blandt andet mulighed for at skære ned på mængden af rengøring, genoptræning og andre aktiviteter som led i en prioritering og for at indgå aftaler med andre medarbejdere om, at de kan aflaste på ældreområdet.

- Smitten stiger meget kraftigt nu, og vi mærker det ved, at mere og mere personale er syge eller hjemsendt, fordi de afventer testsvar. Vi mærker det også ved, at sygehusene udskriver borgerne endnu hurtigere til behandling og pleje i kommunerne. Samtidig skal kommunerne levere det, vi har været vant til hele efteråret. Det kan ikke blive ved, sagde KL-formand Jacob Bundsgaard (S).