DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
5,8 mio. kr. er blevet afsat til behandlingstilbud rettet mod sårbare børn og unge.
Foto: Jens Dresling/Politiken/Ritzau Scanpix

Projektpenge til Jammerbugt til tilbud til sårbare børn og unge

5,8 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet til behandlingstilbud til tre forskellige målgrupper.
29. MAR 2021 9.00

JAMMERBUGT: 5,8 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet skal hjælpe Jammerbugt Kommune på vej med et projekt om etablering af behandlingstilbud til tre forskellige målgrupper af sårbare børn og unge.

Projektet ligger hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og de tre målgrupper er dels børn med vanskeligheder i forhold til affektregulering, dels unge med tegn på psykisk mistrivsel og dels elever med autisme-diagnose.

For hvert af de tre tilbud er der fokus på inddragelse af forældre og øvrigt netværk omkring børnene og de unge. Det er forskelligt, om forældrene modtager rådgivning, undervisning eller deltager i behandlingssessioner alt afhængig af, hvilket behandlingstilbud, barnet bliver tilbudt.

Netværk inddrages

- Det er afgørende, at vi tænker helhedsorienteret. Vi ønsker at få inddraget alle perspektiver og ligeledes give børnenes netværk mulighed for at understøtte børnenes udvikling bedst muligt, siger børne- og familieudvalgets formand Ulla Flintholm (V).

For tilbuddet rettet mod affektregulering, vil behandlingen foregå i barnets klasse, hvor hele klassen deltager. På den måde undgår man, at nogen bliver særligt udpeget, siger Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings leder Pernille Skyum.

Behandlingstilbuddet målrettet psykisk mistrivsel henvender sig til udskolingsbørn med inddragelse af forældrene. Forældreinddragelse har også særligt fokus i tilbuddet vedrørende autisme.

mk