DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Rådgivningsfunktion til BPA-ordning sendes i udbud

Socialstyrelsen sender opgaven i at yde personlig rådgivning til borgere med en BPA-ordning i udbud.
14. OKT 2020 9.30

Socialstyrelsen sender opgaven i at yde personlig rådgivning til borgere med en BPA-ordning i udbud. Borgere, der er berettiget til  BPA efter servicelovens §§ 95 og 96, fungerer reelt som arbejdsleder og som udgangspunkt også arbejdsgiver i forhold til hjælperne.

Derfor handler opgaven dels om arbejdsmiljø og ansættelsesretlige spørgsmål, men også om virksomhedsoverdragelse og indgåelse af kontrakt, hvis borgeren vælger at overdrage arbejdsgiveransvaret.

Tilbudsfristen er 12. november, og den udbudte opgave består i to delopgaver:

  • Delopgave 1: Yde personlig rådgivning til borgere, der henvender sig telefonisk, skriftligt eller ved fysisk fremmøde
  • Delopgave 2: Varetage drift, vedligeholdelse, opdatering og udvikling af bpa-arbejdsgiver.dk

I 2009 blev der etableret en særlig rådgivningsfunktion til borgere med en BPA-ordning. Rådgivningsfunktionen er værdsat af borgerne og har positiv betydning i forhold til konfliktløsning i ansættelses- og samarbejdsforholdet. Socialstyrelsen udbyder nu opgaven med at videreføre rådgivningsfunktionen.

Leverandøren skal desuden stille viden og information til rådighed på bpa-arbejdsgiver.dk om lovgivning samt praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med funktionen som arbejdsgiver og arbejdsleder.

ibs