DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Reservelæger er fortid med ny overenskomst

KORT NYT26. FEB 2021 12.11
TEMA: OK21

Begrebet reservelæge forsvinder med den nye overenskomst, som Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har indgået i forlængelse af den generelle overenskomst for det regionale område. Foruden den generelle lønforhøjelse på 5,02 pct. over en treårig periode giver overenskomsten en smule mere til pension.

Parterne er desuden enige om at igangsætte et fælles projekt for at fremme karriereudviklingen for afdelingslægerne. Til det formål er der afsat 40 mio. kr. til forsøgsordninger i regionerne, som skal køre frem mod OK24.

Derudover rummer overenskomsten forbedrede ulempetillæg for arbejde mellem kl. 20 og kl. 8 på hverdage. "Yngre læger arbejder på skiftende tider døgnet rundt på hospitalerne. Men de mange skiftende vagter og skæve arbejdstider slider, og derfor bør belønningen for netop dette være højere", siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

mk