DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Rigsrevisionen: Myndigheder svigter retspsykiatriske patienter

Revisionen konkluderer, at myndighedernes ikke i tilstrækkelig grad sikrer sammenhængende forløb, hvilket kan gå ud over retssikkerheden.
16. APR 2021 14.34

"Justitsministeriet og regionerne har ikke i tilstrækkelig grad sikret, at retspsykiatriske patienter får et sammenhængende forløb, hvor myndighederne overholder kravene." Sådan lyder konklusionen fra Rigsrevisionen i beretningen om retspsykriatriske patienters forløb.

Sådan lyder konklutionen i Rigsrevisionens nye beretning til Statsrevisorerne, der er Folketingets vagthund. Det er særligt alvorligt, fordi en retspsykiatrisk patient er en person, der har begået kriminalitet, men som har en psykisk lidelse eller mangelfuld mental udvikling.

- Der er alt for mange retspsykiatriske patienter, som får et for langt, unødigt indgribende og usammenhængende forløb, udtaler Statsrevisorerne i beretningen.

Retspsykiatriske patienter har begået kriminalitet, men bliver typisk anbragt på botilbud i stedet for at få en straf på grund af deres tilstand. Men indsatsen for at sikre patienterne et sammenhængende forløb har ikke været tilstrækkelig.

Retssikkerheden krænkes

Psykiatrien og Kriminalforsorgen har kun overholdt tidsfristerne til påbegyndelse af behandlingen og tilsynet i knap en tredjedel af sagerne. Men der er problemer i såvel opstarten, behandling og i afslutning af patienternes forløb.

Som eksempel har Region Sjælland og Region Hovedstaden patienter, der har ventet op mod halvandet år på at få foretaget en mentalundersøgelse før dommen. Det er seks gange så lang tid som i andre regioner.

Formålet med forløbet er, at patienten skal få det bedre og undgå ny kriminalitet. Men de lange ventetider medfører ifølge Statsrevisorerne, at riskoen for, at det sker, er højere.

- Ud over konsekvensen for den enkelte patient er der risiko for, at formålet med den idømte foranstaltning ikke har den ønskede kriminalpræventive effekt, udtaler Statsrevisorerne.

Konklusionen er, at Justitsministeriet og regionerne bør styrke samarbejdet og sikre overholdelse af kravene til opstart, behandling og afslutning af forløb. Også kontrollen af, at patienternes anbringelse ikke varer for længe, har taget for lang tid. Den står Statsadvokaten bag.

Det har medført pres på kapaciteten, at patienterne ikke får den rette hjælp, og at deres retssikkerhed krænkes. Der er sket en meget stor stigning i antallet af patienter de seneste to årtier. I 2019 alene blev der idømt 822 foranstaltningsdomme. Mange retspsykiatriske patienter med dom til behandling har samtidigt et misbrug.

Læs hele Rigsrevisionens beretning om retspsykiatriske patienters forløb.

Ritzau / mh

Diagrammer: Rigsrevisionen