DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Skal medarbejdere frit kunne bruge visir og mundbind?

Byrådet i Høje-Taastrup skal tage stilling til, om ansatte må bruge flere værnemidler end anbefalet.

HØJE-TAASTRUP: En diskussion om medarbejdernes brug af værnemidler ender nu i byrådet i Høje-Taastrup.

Økonomiudvalget havde bedt Hovedudvalget drøfte fordele og ulemper, hvis medarbejderne frit kan vælge, om de vil bruge værnemidler. 

De svarede tilbage, at den største bekymring er, om lageret af værnemidler bliver tømt, så der fx ikke er visirer nok til sundheds- og plejepersonalet. Et forslag kunne være at lade det frie valg afhænge af, om kapaciteten er tilstrækkelig. Fra ledelsesside blev der dog gjort opmærksom på, at det ville være uhensigtsmæssigt med løbende, skiftende regler.

Mens medarbejdersiden i udvalget syntes, at medarbejdere bør have mulighed for at bruge værnemidler af hensyn til egen eller pårørendes sikkerhed og tryghed, bemærkede ledelsens repræsentanter, at staten og KL opfordrer til at følge retningslinjerne - hverken mere eller mindre.

Disse retningslinjer er dog også blevet ændret undervejs, blandt andet blev det i oktober tilladt at bruge visir, men ikke mundbind i skoler og daginstitutioner. Samme ret bør gælde alle andre, mener medarbejdersiden.

Dispensationer

Både ledelse og medarbejdere bemærkede, at det kan være en god ide at give dispensationer.

Det var politikerne i økonomiudvalget enige i, da de behandlede sagen.

Her stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet og De Konservative for, at en nuværende praksis fortsætter, så der anvendes værnemidler i overensstemmelse med retningslinjerne, men at der kan dispenseres i konkrete situationer. Samtidig opfordrede man til at dispensere i lidt større omfang.

De Radikales og Enhedslistens medlemmer ønskede en frivillig model, og Enhedslisten brugte sin ret til at få sagen sendt videre til byrådet, som holder sit decembermøde den 15.