DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Holbæk Kommunes redegørelse viser ifølge Ekstra Bladet, at kommunen videresendte en whistleblower-indberetning, som angiveligt dokumenterede svindel i driften af Søbæk, til Socialtilsynet i 2017. Henvendelsen endte her, fordi den ifølge kommunen handlede om forhold, som hører under Socialtilsynets ansvarsområde, bo- og opholdsstederne under Søbæk, mens kommunen selv står for tilsynet med skolerne herunder. Sagen er nu under efterforskning hos Midt- og Vestsjællands Politis afdeling for økonomisk kriminalitet.
Foto: Torben Klint, Ritzau Scanpix

Holbæk:
Tilsyn med bosted har ikke været godt nok

Kommunens økonomiske tilsyn med bl.a. tilbuddet Søbæk har fået for lidt fokus i ti år. Derfor vil kommunen stramme op på tilsyn med private tilbuds økonomi.

HOLBÆK: Holbæk Kommunes økonomiske tilsyn med bl.a. det sociale tilbud Søbæk har ikke været godt nok. Sådan lyder konklusionen i en redegørelse, som borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) bad om i efteråret, efter at en række artikler afslørede, hvordan den tidligere ejer af Søbæk tjente mange millioner på at sælge botilbuddet til den svenske koncern Team Olivia - og hvordan der var kritisable forhold, når det kom til stedets anvendelse af magt over for beboerne, samarbejdsvanskeligheder med myndigheder og forældre samt fejlagtig placering af børn og unge.

Redegørelsen viser nu, at der var for lidt fokus på den økonomiske del af kommunens tilsyn i ti år i perioden fra 2007-2017. Holbæk Kommunes ansvar for generelt at føre tilsyn har ændret sig i perioden, hvor en stor del blev flyttet til Socialtilsynet ved dets oprettelse i 2014. Kommunen fører i dag et fagligt og økonomisk tilsyn med skoletilbud, der er tilknyttet et socialpædagogisk opholdssted eller en døgninstitution.

- Når vi kigger tilbage, viser redegørelsen, at vi har et oprydningsarbejde og et arbejde med kulturen i forhold til det økonomiske tilsyn. Arbejdet er i perioden udført for svingende og personafhængigt, og medarbejderne har manglet økonomiske og regnskabsmæssige kompetencer, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen i en pressemeddelelse.

- Derfor skal vi stille større krav til gennemsigtigheden i de sociale tilbud økonomi og bruge de økonomiske- og regnskabsmæssige kompetencer i kommunen aktivt i arbejdet. Helt generelt skal vi sikre et styrket fokus på den økonomiske del af vores tilsyn, siger hun.

Journalisering er et ufravigeligt krav

Helt konkret lyder anbefalingen i redegørelsen, at kommunen skal stille større krav til økonomisk gennemsigtighed i budgetter og regnskaber hos private tilbud, bla. ved at inddrage kommunens økonomimedarbejdere i den årlige behandling af regnskaber og budgetter fra tilbuddene og præcisere, hvordan tilbuddene skal redegøre for økonomien, så fx budget og regnskaber kan sammenlignes direkte.

Samtidig anbefales det, at kommunen ved indgåelse af nye aftaler skal være mere opmærksom på aftalegrundlaget og understrege overfor både nuværende og fremtidige medarbejdere, at journalisering er et ufravigeligt krav.

Armslængdeprincippet

I forbindelse med Ekstra Bladets beskrivelse af, hvilke fejl og mangler Socialtilsynet fandt på Søbæk, beskrev mediet også, hvordan en tidligere medarbejder i PPR og den daværende ejer af Søbæk havde et privat forhold, som redegørelsen nu viser, at kommunen godt var klar over i 2011. På det tidspunkt sad begge personer fysisk på et af Søbæks tilbud og arbejdede. Redegørelsen finder dog ikke tegn på, at medarbejderen har truffet udsaglige beslutninger undervejs.

Alligevel understreger redegørelsen, at den kommunale ledelse skal skærpes, når det kommer til relationer mellem medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere, og at medarbejdere skal gøre opmærksom på relationer, der kan føre til inhabilitet.

- Der er i redegørelsen ikke noget, der tyder på usaglighed i medarbejderens beslutninger. Når det er sagt, så skulle kommunen tilbage i 2011 have undersøgt, om relationen havde en sådan karakter, at medarbejderne skulle flyttes. Det gjorde vi ikke, og det var en fejlvurdering. Selvom det ligger mange år tilbage, kan og skal vi lære af det nu, og i dag vil vi ikke handle på samme måde, siger direktør Lene Magnussen.