DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ekstraledigheden i bund, stilhed før den ventede storm på fredag

Sidste uge bød på den hidtil laveste ekstra corona-ledighed.
27. APR 2020 10.47
TEMA: Corona

Efter to uger med coronarelateret ekstraledighed på omkring 1.500 personer, blev tallet i sidste uge banket ned under 500. En slags stilhed før den storm, som alle venter, vil ramme på fredag, når det er 1. maj og dermed den dag, hvor alle der er blevet afskediget med en måneds varsel, vil melde sig ledige og dermed komme ind i statistikken for første gang.

Den beherskede udvikling i sidste uge dækker over, at den lille top i kurven, der altid er om mandagen, i weekenden blev neutraliseret af en negativ top, altså færre nye ledigmeldte i år. Det skal ses i forhold til gennemsnittet af samme ugedage de foregående fem år, som er sammenligningsgrundlaget i Beskæftigelsesministeriets daglige monitorering af ledigheden under coronakrisen.

I dagene imellem har ekstraledigheden været nede på mellem blot 42 og 150 pr. dag., så ugeresultatet landede på 463 personer i sidste uge, det hidtil laveste. Monitoreringen har nu fundet sted i godt seks uger, og som man kan se på kurverne, var udsvingene i forhold til normalen størst i de tre første uger.

Kurverne viser med den sorte linje øverst antallet af nye ledige den pågældende dag, den stiplede linje er gennemsnittet for de seneste fem år, og den røde linje viser så, hvor mange ekstra ledige, der er kommet under coronakrisen. De dage den røde streg dykker under 0, har der været færre ledige end de foregående års gennemsnit.