DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Gratis tilbud om rådgivning om, hvordan ældreplejen bliver værdig

Videnscenter for Værdig Ældrepleje tilbyder korte konsultations- og rådgivningsforløb til kommuner, leverandører og plejeenheder.
12. MAJ 2020 12.58

Hvordan skaber man bedre vilkår for, at ældre har en god og værdig hverdag?

Det er emnet for et gratis konsultations- og rådgivningsforløb, som Videnscenter for Værdig Ældrepleje i Sundhedsstyrelsen nu tilbyder til kommuner, private og kommunale plejeenheder i ældreplejen.

Konsultationerne tager udgangspunkt i den enkelte kommunes eller plejeenheds udfordringer og behov, og med hjælp fra rådgiveren vil der blive set på nye løsninger og tiltag, der kan styrke ældreplejen.

De nye forløb er korte og tænkt som indledende konsultation og rådgivning. De tilbyder et blik udefra og inspiration til det videre arbejde med at skabe mere værdighed i ældreplejen, fortæller Sara Louise Friis Rose, daglig leder af Videnscenter for Værdig Ældrepleje.

Rådgivningen tager afsæt i de aktuelle rammer, hvor også covid-19 er en del af hverdagen.

I forløbene kan der fx være fokus på:

  • at afdække aktuelle udfordringer og muligheder ift. at forbedre værdighed i ældreplejen.
  • at rådgive ledelsen ift. indledende plan og videre arbejde med forbedringstiltag mhp. øget værdighed i ældreplejen.
  • at rådgive ledelsen ift. behov og muligheder for kompetenceudvikling.
  • at rådgive ledelsen ift. behov og muligheder for organisatorisk udvikling.
  • at rådgive om og vurdering af behov for Videnscentrets øvrige aktiviteter.
  • konsultation om den videre proces efter påbud fra ældretilsynet.

ak