Strakspåbud:
300 børn uden rådgiver: Randers kommuner retter ind

Børne- og handicapafdeling har fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet på grund af store problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

RANDERS: Arbejdstilsynet har givet børne- og handicapafdelingen i Randers Kommune et strakspåbud om at få styr på det psykiske arbejdsmiljø, som en undersøgelse har afdækket massive udfordringer med, skriver TV 2 Østjylland.

"Virksomheden påbydes at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer ansattes sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt, lyder det i påbuddet", som kanalen har fået aktindsigt i.

Gennem samtaler med ledelse og ansatte har Arbejdstilsynet fundet flere store problemer i afdelingen, der nu ligger til grund for påbuddet, og der skrives blandt andet, at langvarigt stor arbejdsmængde og tidspres er til stede i arbejdet.

"Tidspresset har stået på i to-tre år med en eskalering inden for de seneste to måneder. Ledelsen oplyser, at der lige nu er otte ud af 18 ansatte i afdelingen til at udføre arbejdet. (-) De ansatte har aktuelle alvorlige stresssymptomer som søvnproblemer, nervøsitet ved at møde ind på arbejde og følelsen af ikke at kunne mærke sig selv", skriver Arbejdstilsynet.

Tiltag har ikke virket

Gennem længere tid er der forsøgt med forskellige metoder at begrænse arbejdsmængden for den enkelte medarbejder – uden held. Der har været et stort forbrug af vikarer, som ikke har haft den ønskede effekt, fordi de har forladt afdelingen igen efter kort tid. Det samme har nyansatte.

"En sagde op efter blot fire dage på grund af det store kaos i afdelingen", lyder det fra Arbejdstilsynet efter samtaler med ledelsen og medarbejderne.

Medarbejderne fortæller, at de føler sig utilstrækkelige og oplever en faglig frustration, fordi den store arbejdsbyrde også har konsekvenser for borgerne, lyder det:

"Ansatte oplyser, at der pt. er 300 børn uden rådgivere. 290 sager har ligeledes ingen rådgiver, og der er 100 akutte sager og et stort antal klager", skriver Arbejdstilsynet.

Kommunen erkender problemer

Afdelingen har fået negativ omtale fra ramte familier på sociale medier og gennem pressen. Det påvirker også medarbejderne, og grundet utilfredsheden er der oprettet en klagemodtagelse.

"Den bemandes af fire mand, men telefonen ringer konstant. Flere møder også fysisk op, fordi de ikke kan få fat på ansatte i afdelingen", skriver Arbejdstilsynet.

Randers Kommune erkender problemerne og er enige med Arbejdstilsynet i dens afgørelse.

- Vi tager det her meget alvorligt, og vi er optaget af at få skabt en ny god ramme, der giver bedre vilkår for medarbejderne, siger hun til TV2 Østjylland, siger socialchef Runa Steenfeldt.

Hun lægger især vægt på den opnormering, som afdelingen er i gang med. Der er netop besat to stillinger med opstart 1. juni og 1. august, hvilket Arbejdstilsynet dog har vurderet ikke løser problemerne med stor arbejdsmængde og tidspres nu og her.

- Opnormeringen giver os dog nye muligheder, og vi har også iværksat en lang række initiativer løbende for at skabe bedre arbejdsmiljø. Alle sejl er sat. Nu har vi brug for ro og stabilitet, siger Rune Steenfeldt fast og tilføjer, at Randers Kommune senest i dag skal give Arbejdstilsynet besked om, hvordan man har efterkommet påbuddet.

cwa