DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Plejecentret Kongsgården har været midtpunkt i debatten om ældreplejen i Aarhus, efter at en dokumentar viste, hvad en beboer med demens blev udsat for.
Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Efter omsorgssvigt:
Ansatte og pårørende får plads i ny ældre-organisation

Sundhedsforvaltningen i Aarhus splittes op i tre, og planen fik en tilføjelse i sidste øjeblik.

AARHUS: En tv-dokumentar om omsorgssvigt på plejecentret Kongsgården har året igennem skabt stor uro om ældreplejen i Aarhus, og en plan om en ny organisering af området har været under langvarig behandling.

Men onsdag vedtog byrådet den nye organisering, som blandt andet indebærer, at den nuværende sundhedsforvaltning erstattes af tre forvaltninger, som hver skal ledes af en forvaltningschef, der indgår i den øverste ledelse i Sundhed og Omsorg.

De tre bliver en sundhedschef, en hjemmeplejechef og en plejehjemschef. Samtidig skal plejehjem og lokalcentre adskilles i den nye struktur for at øge ledelsens fokus på plejehjemsdriften.

Medarbejdere med på råd

Den nye organisering er lanceret af topledelsen på ældreområdet under rådmand Jette Skive (DF), og behandlingen har været langvarig, fordi politikerne i sundhedsudvalget har været kritiske over for, om den blev rigtigt skruet sammen.

I sidste øjeblik før byrådsmødet i går kom der da også et ændringsforslag fra et flertal i byrådet bestående af Socialdemokratiet, Venstre, SF og De Radikale.

Ifølge disse partier er der blevet lyttet for lidt til medarbejderne. Derfor foreslog de at nedsætte en styregruppe med repræsentanter for medarbejdere, pårørende, beboere samt ældrerådet.

Desuden ønskede de en løbende afrapportering til udvalget for sundhed og omsorg, og de foreslog en grundig vurdering af, om ændringerne skal vente lidt på grund af corona. Endelig ønskede de en analyse af snitfladerne mellem sundhedsenheden og hjemmeplejen.

Ændringsforslaget blev vedtaget sammen med den indstillede organisationsændring, og især den nye styregruppe hilses forsigtigt velkomment af fællesrepræsentant Britha Lund Sørensen fra FOA, skriver Århus Stiftstidende.

- De ansattes reelle indflydelse afhænger helt af det fundament, som politikerne i sidste ende giver styregruppen at arbejde på. Det er meget afgørende for mulighederne for at påvirke processen, siger fællestillidsrepræsentanten.