DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Der bliver snart liv igen på rådhusene vest for Storebælt. Nu er retningslinjerne klar for, hvordan det skal foregå.
Foto: Jens Christian Top, Ritzau Scanpix

Retningslinjer for genåbning:
Ansatte skal spredes og arbejde i skiftehold - eller blive hjemme

Nye retningslinjer indeholder en masse anbefalinger, men ingen krav til, hvordan vestdanske rådhuse og andre offentlige kontorer må genåbne onsdag.

Sent mandag eftermiddag kom retningslinjerne for, hvordan genåbningen af offentlige arbejdspladser vest for Storebælt fra på onsdag må foregå.

Retningslinjerne er lavet af KL, Danske Regioner og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen med indspark fra Arbejdstilsynet, og de indeholder masser af anbefalinger og gode råd, men få deciderede krav.

Vigtigst er, at der skal tages afsæt i Sundhedsstyrelsens og Arbejdstilsynets anbefalinger om at sikre en forsvarlig indretning af arbejdspladserne. 'Først herefter kan der arbejdes med en fysisk tilbagevenden til arbejdspladsen for alle eller nogle af de ansatte,' hedder det.

Hjemmearbejde en tid endnu

Blandt anbefalingerne fra Arbejdstilsynet, som kommuner og regioner skal tage hensyn til, er (i forkortet form):

 • Man skal tilstræbe, at en del af de ansatte fortsætter med hjemmearbejde en tid endnu.
 • Arbejdet tilrettelægges, så der kan sikres den anbefalede afstand, fx ved at sprede medarbejderne over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv.
 • Arbejdet tilrettelægges, så det er muligt at have forskudte mødetider, så ikke for mange ansatte er på arbejde på samme tid, og så ikke for mange ansatte skal bruge offentlig transport til og fra arbejde samtidig. Lovgivning og overenskomster skal overholdes.
 • Fysiske eksterne møder søges begrænset. Der kan stadig holdes digitale møder, også internt, når det er med kolleger, man ikke normalt omgås med.
 • Nødvendigheden af forretningsrejser, kursusaktivitet m.v. overvejes nøje. 
 • Arbejdsgiverne opfordres til at inddrage medarbejderne i planlægningen af de konkrete tiltag. 

Desuden er der anbefalinger til arbejdspladsens indretning (forkortet):

 • Lokaler indrettes, så der kan holdes afstand, fx med markering på gulve, fysiske barrierer mv.
 • Arbejdsgiver anbefales at lave regler for ophold i storrum, brug af kantine, mødelokaler, receptionsområder, trapper/elevatorer, deltagelse i fysiske møder m.v.
 • Fælles kontaktpunkter, fx dørhåndtag og trykknapper, identificeres og markeres eventuelt.
 • Kantiner indrettes med afstand mellem borde og med afstandsmarkering ved betalingsstationer og på en måde, så der ikke opstår køer. Der kan også lukkes for siddende spisning i kantinen. Buffet'er kræver ekstra omtanke.

Skal medarbejdere have borgerkontakt, er der disse anbefalinger (forkortet):

 • Vask hænder grundigt før og efter hvert møde med en borger, og sørg for, at der er vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for borgere.
 • Lokaler skal indrettes, så ansatte og borgere kan holde afstand, og man skal overveje, hvordan man undgår kø, fx ved at kræve indkaldelse eller tidsbestilling.
 • I venterum skal der være mindst en meter mellem stolene, og læsestof og vandkander skal væk.
 • Man bør overveje, om fysiske møder og hjemmebesøg er nødvendige eller kan afholdes digitalt. 

Endelig er der retningslinjer for adfærd og hygiejne, som især handler om håndvask, håndsprit og rengøring.

Der er regler om, at ansatte ikke må møde på arbejde ved det mindste symptom på covid-19 og først 48 timer efter, de har haft symptomer, hvis de har været syge.

Endelig skal der være opsat informationsmateriale om covid-19.

Læs retningslinjerne i fuld længde her.