DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Dansk Skoleidræt

Frittersport skal give SFO-børn trivsel og bevægelse

Fire skoler skal udvikle trivselsprojekt, der giver sociale kompetencer.

Fire skoler er udset til at afprøve og fintune et trivselsprojekt for SFO-børn, der er baseret på fællesskaber og bevægelse. Projektet har fået det mundrette navnt Frittersport og drives af Dansk Skoleidræt med støtte fra Ole Kirks Fond.

De fire skoler er Risingskolen i Odense Kommune, Kildedamsskolens afdeling Vipperød i Holbæk Kommune, Nørre Boulevard Skolen i Holstebro Kommune og Herstedlund Skole i Albertslund Kommune.

Frittersport er tiltænkt særligt at hjælpe børn, der har svært ved at finde og indgå venskaber. Ifølge Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling fra 2018 føler 40 pct. af eleverne i 0.-3. klasse sig alene i skolen, og de skal med Dansk Skoleidræts projekt have gode oplevelser med fællesskaber og bevægelse og tilegne sig sociale kompetencer, så de får nemmere ved at indgå i andre fællesskaber også.

Over de kommende to og et halvt år skal der i regi af projektet efteruddannes pædagoger og udvikles materialer. Det sker hen over foråret, så det er klar til implementering efter sommerferien ved starten af det nye skoleår.

Færdigt projekt i 2023

- Frittersport tilgodeser de elever, der har svært ved at finde kammerater, fællesskaber og ikke løber først til salen, når der åbnes for bevægelse og ”fri leg”. Frittersport tilpasses børnene og deres behov, og foregår i et fællesskab, hvor alle børn er velkomne og deltagende, siger projektleder Signe Asferg Rasmussen fra Dansk Skoleidræt.

Pædagoger fra fire deltagerskoler skal bidrage til processen, som i udviklingsfasen også får input med viden og vejledning om udsatte børn fra eksterne partnere som blandt andre Get2Sport og Center for Holdspil og Sundhed. Derefter skal konceptet afprøves af de fire deltagerskoler, og når projektet er afsluttet i sommeren 2023, skal resultaterne stilles til rådighed for alle landets SFO’er.

- I Frittersport bliver bevægelsesformerne nøje udvalgt, så det ikke altid er de samme børn der fremmes, og de samme børn der forsømmes. Samtidig skaber projektet rammerne for leg og bevægelse, som er nødvendigt efter et år med coronarestriktioner, nedlukninger og opdeling i klasser og zoner, siger Signe Asferg Rasmussen.

mk