DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
De røde, gule og grønne vurderinger af beboernes dagsform er en del af værktøjet Dialognet, som også kan tilgås fra mobile enheder.
Foto: Vejle Kommune

Grøn, gul og rød vurdering af beboere forebygger vold

Et digitalt system til risikovurdering giver medarbejdere på bosteder i Vejle et hurtigt overblik over beboernes adfærd.
9. DEC 2020 11.41

VEJLE: Personalet på flere af Vejle Kommunes bosteder har det seneste år brugt et digitalt risikovurderingssystem, når de vurderer, om en borger er på vej til at blive udadreagerende eller voldelig.

I det digitale system laver medarbejderne vurderinger af borgernes adfærd - typisk ved medarbejderskifte, fortæller psykiatrichef Birthe Vorsum, som har siddet med i styregruppen.

Risikovurderingerne er bygget op om individuelle risikoprofiler af alle beboere, som er opdelt i en beskrivelse af henholdsvis rød, gul og grøn adfærd, hvor rød signalerer, at borgeren har det dårligt, og at medarbejderne skal være forberedte på konflikter, mens grøn betyder, at borgeren har det godt.

Profilen indeholder samtidig en individuel handling til hver adfærd, så medarbejderne ved, hvordan de skal forholde sig til en given adfærd.

- Hvis adfærden viser, at der er risiko for vold, kan de bedre forebygge, hvordan de vil håndtere en eventuel voldsom adfærd, forklarer psykiatrichefen.

Har selv medvirket til beskrivelse

De borgere, der har været i stand til det, har været med til at lave deres egne risikoprofiler og selv sat ord på, hvordan de gerne vil mødes og støttes af medarbejderne, når de har det svært.

Fx kan en profil indeholde en beskrivelse af, hvordan en borger ser ud, når vedkommende er sur eller ked af det, og hvordan borgeren gerne vil støttes, så situationen ikke udvikler sig til en konflikt eller vold. Det kan fx være en liste over afledende eller beroligende aktiviteter: At lytte til en bestemt slags musik, at gå en tur eller noget helt tredje, som borgeren selv anfører som beroligende.

- Det giver dem en stor tryghed at vide, at alle medarbejdere har samme information om, hvordan de gerne vil mødes. Og det er i sig selv konfliktnedtrappende, siger psykiatrichefen.

Medarbejderne kan tilgå den digitale risikovurdering fra pc, skærme i personalerum, tablets og smartphones, forklarer hun. Så risikovurderingen er hurtig at opdatere og få adgang til, når man som medarbejder møder på arbejde eller skal have overblik og tage eventuelle forholdsregler, når man møder en borger med "rød adfærd".

Godt ledelsesværktøj

Ifølge kommunens handicapchef, Peter Anders Larsen, er systemet et godt ledelsesværktøj.

- Løsningen giver lederen et samlet overblik over sikkerhedssituationen i en afdeling. Det øger trygheden for medarbejderne at vide, at deres leder holder øje med, hvad der sker, selvom de ikke er til stede i afdelingen, siger han.

Evalueringen af systemet viser, at det er med til at skabe mere tryghed for både borgere og personale, og at antallet af voldsepisoder og trusler er reduceret, hvorfor bostederne fortsætter med at bruge systemet fremadrettet. Systemets største styrke er ifølge Peter Anders Larsen, at risikovurderingerne er digitale:

- Den mest almindelige udfordring med de tidligere metoder til risikovurderinger var, at de var papirbaserede og derfor blev foretaget for sjældent, og derfor var de hverken opdaterede eller tilgængelige for den medarbejder, som stod over for en voldelig beboer og skulle vurdere situationens farlighed på et splitsekund, siger Peter Anders Larsen.

- Fordelen ved vores løsning er, at risikovurderingerne hele tiden er synlige for medarbejderne, der ved hjælp af en simpel farvekode hurtigt kan danne sig et overblik over den enkelte borgers aktuelle sindstilstand og dermed træffe de nødvendige forholdsregler.

ak