DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

I orden at bruge gavekort i behandling mod stofmisbrug

Borgeren skal have en behandlingsplan fra begyndelsen af behandlingen - og den skal være helhedsorienteret, lyder det i nye retningslinjer.
21. SEP 2020 15.10

At der ved behandlingens start skal udarbejdes en behandlingsplan. Og at der godt kan bruges gavekort for at motivere borgeren til at fastholde behandlingen - det er to nye elementer i de nye nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling, oplyser Socialstyrelsen.

Samtidig er det nu lovfæstet i servicelovens §101, at behandlingen skal ske på baggrund af en helhedsorienteret afdækning af borgerens problemer og behov.

Den nye version af retningslinjerne indarbejder både erfaringer fra praksis og resultater fra den seneste forskning. Samtidig er de udkommet i en ny og mere læsevenlig udgave, der inkluderer de seneste ændringer.

Kommuner og behandlingstilbud kan blandt andet finde svar på spørgsmål som:

  • Hvordan tilrettelægges et borgerforløb i den sociale stofmisbrugsbehandling bedst muligt?
  • Hvilke indsatser og ydelser omfatter social stofmisbrugsbehandling af høj kvalitet?
  • Hvilke organisatoriske forhold og samarbejdsrelationer understøtter en kvalificeret indsats?

Socialstyrelsen tilbyder i 2021 forskellige forløb til kommuner og behandlingstilbud, der vil arbejde med
kvalitetsudvikling af social stofmisbrugsbehandling på baggrund af de nationale retningslinjer. Der udbydes tre forskellige forløb:

  • Udviklingsforløb med task force
  • Netværksforløb
  • Kursus til nøglemedarbejdere

ka