DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Månedsskifte gav flere nye ledige, men færre end de første kriseuger

Ny top på ekstraledigheden på grund af coronakrisen.
2. MAJ 2020 10.23

Ekstraledigheden som følge af coronakrisen steg som ventet fredag på grund af månedsskiftet, men langt fra så meget som i de første uger. 5.402 personer meldte sig ledig fredag, det er 1.938 flere end gennemsnittet på 3.464 af samme dag de fem forudgående år

Kurven over artiklen viser udviklingen, siden Beskæftigelsesministeriet begyndte sin daglige monitorering af ledigheden under coronakrisen. Som det ses, topper stigningen i nytilmeldte ledige på den sidste dag, der vises (fredag), men toppen er mindre, end den var på de værste dage de første tre uger af krisen.

Kurverne viser med den sorte linje øverst antallet af nye ledige den pågældende dag, den stiplede linje er gennemsnittet for de seneste fem år, og den røde linje viser, hvor mange ekstra ledige, der er kommet under coronakrisen. De dage den røde streg dykker under 0, har der været færre ledige end de foregående års gennemsnit.

Stigningen i antallet af nytilmeldte ledige fredag skyldes, at det var første dag man kunne melde sig ledig, hvis man pr. 1. april var blevet fyret med en måneds varsel. Flere kan komme til de følgende dage, hvis de har været forhindret i at ledigmelde sig fredag.