DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Rapport: Kommuner kan blive bedre til at hjælpe psykisk sårbare

Selvom mange kommuner er langt med såkaldt recovery-orienteret tilgang i socialpsykiatrien, kniber det med at få tankegangen ud i hele organisationen, fastslår rapport.
11. MAJ 2020 10.10

Mange kommuner er i gang med at omlægge socialpsykiatrien til en mere recovery-orienteret tilgang, hvor man forsøger at hjælpe borgeren til at leve et tilfredsstillende liv på trods af sygdom og problemer, og hvor udgangspunktet er, hvad borgeren selv synes, er et godt liv.

Selvom en række kommuner er nået langt i udviklingen af området, tegner der sig dog også et billede af nogle væsentlige udfordringer, som deles af alle kommuner. Det konkluderer en ny rapport lavet af PwC for Socialstyrelsen.

Rapporten konkluderer, at kommunerne oplever, at området er svært at styre, ligesom de mangler redskaber. 

Skal ud i hele organisationen

For det første er det en generel udfordring at sikre systematisk forankring af en recovery-orienteret tilgang helt ude i den konkrete praksis, hvor der samarbejdes med borgeren. Det gælder fx i forhold til at arbejde med handleplaner og udviklingsmål, som borgeren føler reelt ejerskab til.

For det andet er det indtrykket, at meget få kommuner endnu er lykkedes med at skabe et gennemgående fokus på recovery, som gennemsyrer arbejdet i alle dele af organisationen. Hos mange kommuner er der således områder, afdelinger eller institutioner, som er gået foran, men hvor resten af organisationen fortsat skal med, for at sikre et reelt fælles afsæt for samarbejdet med borgeren.

Kortlægningen viser, at udviklingen af en recovery-orienteret organisation og faglig praksis tager tid, kræver vedholdenhed og forudsætter betydeligt fokus på at fremme den kultur og det mindset, der ligger i recovery-tilgangen.

Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som 84 kommuner har svaret på, og besøg og fokusgruppeinterviews i seks udvalgte kommuner, som er langt med tænke recovery i socialpsykiatrien. Det fremgår ikke, hvem de seks kommuner er.

ak