DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Viso fik 56 pct. flere henvendelser i coronaår

I 2020 oplevede Viso ekstra travlhed, og det forventes at fortsætte i 2021. Rådgivningsforløb kunne ikke følge med det øgede pres.
8. MAJ 2021 10.17

Et år med corona pressede Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, Viso, med ekstra mange henvendelser om de faste rådgivningsydelser og nu også coronahåndtering. Antallet af henvendelser steg med 56 pct. fra 5.545 i 2019 til 8.631 i 2020 - heraf omhandlede 2.761 coronahåndtering, fremgår det af Visos årsrapport for 2020.

Viso der hører under Socialstyrelsen, står for rådgivning til kommuner, borgere og sociale tilbud i komplicerede sager på socialområdet. Der blev i 2020 udvidet med en hotline og skriftlig vejledning om corona. Trods det øgede pres i antallet af henvendelser både om corona, men også en stigning i de almindelige henvendelser på seks pct., blev der kun gennemført knap fem pct. flere rådgivningsforløb.

- Vi forventer, at antallet af henvendelser og rådgivningsforløb også vil stige i 2021. Derfor har vi særligt fokus på, hvordan vi kan håndtere den øgede efterspørgsel, så vi også fremadrettet kan leve op til brugernes behov for specialiseret rådgivning på højt niveau, siger kontorchef Adam Paaby fra Viso.

Rådgivningsorganisationen vil analysere sin indsats og sit arbejde for også at kunne følge med det stigende antal sager. Selvom der har været mere travlt og et større pres, så er tilfredsheden med Viso stadig stor. I besvarelser fra modtagerne af Visos ydelser udtrykker 92 pct. at være tilfredse med rådgivningen. Det store pres førte dog til et 3,7 mio. kr. større forbrug, end der er bevilget.

mh