DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

I orden at fyre lydmand med tinnitus

En klubmedarbejder fik dobbeltsidet tinnitus efter arbejdsskade, men det var intet handicap i lovens forstand, har Ligebehandlingsnævnet afgjort.

En klubmedarbejder ved et kommunalt kulturhus blev fyret under en sygemelding og klagede derefter til Ligebehandlingsnævnet. Han gjorde gældende, at hans tinnitus udgjorde et handicap, men det var nævnet ikke enig i.

Klubmedarbejderen arbejdede som lydmand og var i 2013 udsat for en arbejdsskade ved lydpåvirkning fra et trommesæt. Han fik herefter konstateret dobbeltsidig tinnitus.

I næsten tre år efter hændelsen arbejdede han uden nogen sygemeldinger eller ændringer i sine arbejdsvilkår. I november 2016 blev han sygemeldt som følge af tinnitus, stress og følgevirkningerne heraf.

I april 2017 begyndte han igen på arbejde og skulle efter lægens råd optrappes gradvist over tre måneder. Den plan var imidlertid for krævende, så i juni fik han en friattest om uarbejdsdygtighed i tre måneder - og blev afskediget i juli.

Kunne ikke komme til samtale

Lydmanden havde ifølge nævnets afgørelse følt sig presset af sin arbejdsgiver og mente ikke, der blev taget tilstrækkelige hensyn til ham. Hans ledelse holdt sig til, at han havde haft 267 fraværsdage, og at hjemmearbejde som lydmand i sagens natur ikke kunne komme på tale. At han ikke kunne komme til samtale om sin arbejdssituation, gjorde det heller ikke bedre.

Lydmandens tinnitus kunne nævnet ikke betragte som handicap i lovens forstand, fordi skaden ikke havde varet længe nok - og fordi der ikke var tilstrækkelige lægelige oplysninger til at fastslå, om han ville få langvarige begrænsninger.

Klubmedarbejderen havde derfor ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand og
fik ikke medhold.