Ledige vil hellere i kontakt med a-kassen end jobcentret

Men tilfredshed siger ikke noget om, hvem der får flest i job, indvender KL.
23. JUN 2022 8.25

I et fireårigt forsøg har ni a-kasser ansvaret for kontakten med de ledige, fra de bliver sagt op og under de første tre måneders ledighed.

Nu viser en midtvejsevaluering, at deltagerne i forsøget er mere tilfredse med deres kontaktforløb og i højere grad præsenteres for konkrete job end de ledige, som fik de normale jobsamtaler i jobcentret samt cv- og rådighedssamtaler i a-kasssen. 

Evalueringen er lavet af Rambøll for Beskæftigelsesministeriet, hvor minister Peter Hummelgaard (S) kalder midtvejsevalueringen interessant.

- Jeg hæfter mig særligt ved, at dagpengemodtagerne, som er omfattet af forsøget og får hjælpen i a-kassen, i højere grad oplever at få præsenteret job i samtalerne. For det er job, det handler om, siger han.

- Vi skal hele tiden overveje, om vi gør tingene klogt. Får vi hjulpet ledige i job på den bedste og mest effektive måde? Og hvordan bliver man som ledig mødt af systemet? Det er bl.a. noget af det, som a-kasseforsøget skal gøre os klogere på, og jeg glæder mig til at se de endelige resultater næste år.

KL: Pas på med konklusioner

KL advarer imidlertid mod at konkludere, at a-kasserne er bedre til opgaven end jobcentrene.

Tilfredshedsmålingen siger nemlig intet om beskæftigelseseffekten. Derfor skal man passe på med at drage forhastede konklusioner om at flytte opgaven, lyder det fra Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S), som er formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

- De ledige, der har været omfattet af forsøget, har fået færre obligatoriske samtaler, da a-kasserne har mulighed for at slå jobsamtaler og cv-samtaler sammen. Dén mulighed har vi ikke i jobcentrene. Og så forstår jeg egentlig godt, at de ledige er mere tilfredse, når de ikke inden for 14 dage skal til en samtale i både jobcentret og a-kassen. Men derfra og så til at konkludere, at jobcentrene ikke er opgaven voksen, når vilkårene er vidt forskellige, er helt forfejlet, siger KL-udvalgsformanden.

Han opfordrer derfor de partier, der i øjeblikket forhandler om en ’nytænkning af beskæftigelsesindsatsen’, til at tænke sig om en ekstra gang, før de flytter kontaktforløbet med de forsikrede ledige til a-kasserne.

Han peger på en rapport fra Star, som viser, at flere ledige er i beskæftigelse efter et halvt år, hvis de har haft et kontaktforløb i jobcentret. Desuden fremhæver han, at 86 pct. af virksomhederne ifølge en måling i år er godt tilfredse med deres samarbejde med jobcentrene.

- I en situation som den, vi står i nu, hvor vi mangler arbejdskraft, er det ekstra vigtigt med en let adgang til rekruttering af medarbejdere, uanset om det er en ufaglært eller en akademiker, man skal bruge. Her skal virksomhederne have én indgang til et jobcenter, som kender virksomheden, borgerne og de lokale forhold. Virksomhederne skal ikke bøvle med at manøvrere rundt efter arbejdskraft hos 22 forskellige aktører, siger Peter Rahbæk Juel.

Se midtvejsevalueringen her.

ak