dkmedier
dknyt
dkindkob
dknyt
dksundhed
doi
DK Debat
Assens udbreder tværfaglige teams i hele hjemmeplejen
Tværfaglige teams er nu udbredt i hjemmeplejen i hele Assens Kommune - målet er mindre bureaukrati og udgangspunkt i borgerens ønsker og behov.
Foto: Assens Kommune

Assens udbreder tværfaglige teams i hele hjemmeplejen

Projekt "Morgendagens Hjemmepleje" skal mindske bureaukratiet, og efter start i 2021 er de tværfaglige teams nu udbredt til hele kommunen.

ASSENS: Assens Kommunes hjemmepleje er nu fuldt organiseret i mindre tværfaglige teams i hver af de seks hjemmeplejegrupper, oplyser kommunen. 

Siden 2021 har Assens arbejdet med tværfaglige teams under titlen "Morgendagens Hjemmepleje". De tværfaglige teams består af sosuhjælpere, -assistenter, sygeplejersker, rehabiliterings- og hjælpemiddelterapeuter, visitatorer og ufaglærte. Målsætningen med organseringen er mindst muligt bureaukrati, og udgangspunkt i borgernes ønsker og behov.

- Det sker ved, at myndighedsbeslutningerne træffes tæt på borgeren, og ved at borgeren får en god tværfaglig rehabiliterende støtte i at mestre eget liv. Samtidig oplever borgeren, at det er kendte medarbejdere, der kommer i hjemmet. Det sikrer vi med den nye struktur, hvor alle faggrupper er tæt på hinanden og tæt på borgeren, siger formand for Social og Ældreudvalget i Assens Kommune, Poul-Erik Svendsen (S).

Markant forskel

For medarbejderne betyder den nye organisering, at deres faglige kompetencer skal anvendes mere i hverdagen, ligesom deres indflydelse på egen arbejdsgang er øget, siger chef for Ældre og Rehabilitering Stine Dideriksen.

- Det er en markant forskel fra hjemmeplejen tidligere, hvor minutstyrede kørelister og tunge arbejdsgange fyldte hverdagen mere. Ved at etablere mindre og tværfaglige teams, hvor også visitator er tæt på borgeren, sikrer vi, at den rette hjælp bliver iværksat hurtigere, siger hun.

Assens Kommune oplever interesse for organiseringen fra andre kommuner, KL og Vive, ligesom UCL (University College Lillebælt) laver følgeforskning i forbindelse med kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere, samt at en Ph.d.-studerende har projekt "Morgendagens Hjemmepleje" som genstandsfelt.

cwa

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.