dkmedier
dknyt
dkindkob
dknyt
dksundhed
doi
DK Debat

Billund frikendt i sag om overvægtig dagplejer

Landsretten stadfæster byretsdom: Kommunen frikendt for at diskriminere.

BILLUND: Vestre Landsret har i dag stadfæstet byrettens dom i en retssag om en overvægtig dagplejer, hvor Billund Kommune har været part, oplyser kommunen.

Sagen har været principiel og omkring EU-domstolen, hvor der i december 2014 faldt en dom. Efterfølgende blev sagen sendt tilbage til retten i Kolding, der i 2016 frifandt kommunen for diskrimination på grund af fedme, som FOA på vegne af en tidligere dagplejer ellers havde nedlagt påstand om.

Nu har landsretten stadfæstet byrettens frifindelse.

- Vi diskriminerer naturligvis ikke vores ansatte, og det har vi fastholdt gennem hele forløbet. Derfor er vi meget tilfredse med, at nu også Vestre Landsret har truffet en afgørelse, der frifinder os, siger kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen.

Ingen anklage om uberettiget fyring

Billund blev part i sagen i forbindelse med, at kommunen i 2010 sagde farvel til en række dagplejere på grund af faldende børnetal. Det skete blandt andet gennem naturlig afgang, men også gennem opsigelse af en dagplejer. Efterfølgende anlagde FOA sag an.

Det er værd at bemærke, at FOA ikke har anlagt sag ved afskedigelsesnævnet for uberettiget fyring, lyder det fra kommunen. FOA’s påstand under denne sag er derimod, at opsigelsen skulle være begrundet i den pågældende dagplejers vægt og derfor være diskriminerende.

- Det er en trist sag for alle parter, for retssagen har været lang og dyr. Til gengæld har vi set os nødsaget til at gennemføre sagen, da både vi og KL mener, at en dom for afskedigelse på grund af, at fedme er et handicap, kunne skabe en meget vanskelig situation både for arbejdsgivere og for arbejdstagere med overvægt i fremtiden, siger Ole Bladt-Hansen.

EU-Domstolen afviste i december 2014, at fedme er selvstændigt beskyttet i EU-retten på linje med fx race og religion. Samtidig anerkendte EU-Domstolen, at overvægtige personer i særlige tilfælde kan have et handicap.

Dermed blev det op til de danske domstole at afgøre, om dagplejeren havde et handicap, og om handicappet var årsagen til, at han blev afskediget. Det har landsretten nu endeligt afgjort ikke er tilfældet.

ka

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.