dkmedier
dknyt
dkindkob
dknyt
dksundhed
doi
DK Debat

Odense er først til at indføre 37 timers arbejdspligt

Kommunen vil have et bredere sigte i indsatsen for at få ikke-vestlige indvandrere i job, end folketingsflertal kræver fra nytår.
10. JUL 2024 6.30

ODENSE: I en gammel industribygning midt i Odense vil ledige borgere med en ikke-vestlig baggrund fremover blive bedre klædt på til at kunne få et job og forsørge sig selv.

Et nyt job- og integrationshus er fremover omdrejningspunkt for kommunens indsats til ikke-vestlige ledige, oplyser kommunen.

Som noget nyt skal nyankomne ledige møde op i Job- og integrationshuset 37 timer om ugen, medmindre de er i praktik eller modtager sprogundervisning et andet sted i byen. Resten af tiden bliver de undervist i arbejdsmarkedsforhold, sundhed og det danske samfunds indretning.

- Vi bliver den første kommune i landet til at indføre en 37 timers arbejdspligt, og det sker godt et halvt år, før regeringens arbejdspligt træder i kraft. Jeg håber, vores intense tilgang bliver en succes, som andre kommuner kan lade sig inspirere af, siger beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Politisk aftale om arbejdspligt

 • Fra 1. januar 2025 bliver arbejdspligten en del af kontanthjælpssystemet. Det betyder, at alle borgere, som ikke opfylder et krav om ophold i riget i mindst 9 ud af de seneste 10 år (opholdskravet) og et krav om fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2½ år ud af de seneste 10 år (beskæftigelseskravet), skal deltage i arbejdspligten for at modtage den fulde ydelse.
 • Aftalen om arbejdspligt blev indgået i oktober af regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Borgerne vil være knyttet til Job- og integrationshuset i Odense, indtil de får varig beskæftigelse. Derfor vil nogle borgere kun have deres gang i huset i få uger, mens andre har brug for at gå der i længere forløb.

Den fulde arbejdsuge skal gøre det til en naturlig del af hverdagen for de nyankomne at stå op om morgenen og gå på arbejde, for hvis man ikke møder op, risikerer man at bliver man sanktioneret, oplyser kommunen.

I Job- og integrationshuset spiller det sundhedsfaglige aspekt lige så central en rolle som samfundsforhold, kendskab til arbejdsmarkedet og vejledning i jobsøgning.

- Det er vores erfaring, at jo bedre man kender sig selv, sin fysik og sit mentale helbred, jo lettere har man ved at finde et job og beholde det. Samtidig er det vigtigt at slå fast, at man godt kan gå på arbejde, selv om man har lidt ondt i foden eller albuen, siger koncernchef Gorm Hjelm Andersen, Odense Kommune.

Inspiration fra Norge og eksperter

Med stor vægt på uddannelse og dannelse har den odenseanske model et bredere sigte end regeringens.

Inspirationen kommer fra Norge og ikke mindst fra en ekspertgruppe, der i begyndelsen af 2023 udarbejdede en række anbefalinger til, hvordan flere ikke-vestlige kan komme i job i Odense.

Ekspertgruppen var blevet nedsat, fordi Odense toppede statistikkerne over, hvor mange borgere med en ikke-vestlig baggrund der stod udenfor arbejdsmarkedet.

Odense Kommune har tidligere skønnet, at den kunne spare knap en kvart mia. kr. om året, hvis andelen af forsørgelsesudgifter blev den samme for borgere fra ikke-vestlige lande som for befolkningen som helhed. 

ak

Modellen i Odense

 • Virksomhedsrettede tilbud som praktikker og IGU-forløb (integrationsgrunduddannelse) vil blive brugt i så høj grad som muligt, men undervisning vil også fylde meget i de 37 timer.
 • Sundhed, dansk uddannelse og dannelse bliver prioriteret højt i undervisningen.
 • Formålet er at skabe en god forståelse for den danske arbejdspladskultur.
 • På skemaet står også digital dannelse, da mange ikke-vestlige har vanskeligt ved at navigere i det gennemdigitaliserede danske samfund.
 • Samtidig lægges der stor vægt på lektiehjælp til sprogundervisningen, da et grundlæggende dansk er en forudsætning for at få job på mange arbejdspladser.

Udover gruppen af nyankomne flygtninge henvender Job- og integrationshuset sig også til omtrent 300 ikke-vestlige borgere på overgangsydelse. De står uden for integrationsprogrammet og består af både job- og aktivitetsparate.

 • Borgerne skal deltage i enkelte moduler fra 37-timers arbejdspligten og derudover være i nytteindsats og i virksomhedspraktik eller lignende for eksempel i projektet 'Virksomhederne viser vejen'.
 • Undervejs skal borgerne stå til rådighed, og de bliver sanktioneret, hvis de ikke gør.
 • Gruppen består af både job- og aktivitetsparate, og det er ambitionen, at der hver måned er ni borgere flere end året før, som kommer i job eller bliver selvforsørgende på anden vis.
 • Overgangsydelse er for borgere, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 9 år inden for de seneste 10 år, og som derfor ikke er berettiget til kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Borgerne er ikke omfattet af integrationsprogrammet.

Kilde: Odense Kommune

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.